KEAHLIAN ANALIS


Jenis Keahlian

Syarat

Yuran

Status
  Ahli Biasa   - Warganegara Malaysia
  - Mempunyai Ijazah Sarjana Muda atau setara dalam bidang Sains atau bidang berkaitan
  - Membuat permohonan kepada Lembaga Pentadbir ANALIS
  - Membuat pembayaran yuran secara deposit tunai atau perbankan atas talian
  - Yuran masuk: RM 5.00
  - Yuran tahunan: RM 30.00
  Ahli Pelajar   - Warganegara atau Bukan Warganegara Malaysia
  - Mempunyai Ijazah Sarjana Muda atau setara dalam bidang Sains atau bidang berkaitan
  - Sedang mengikuti pengajian peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah dalam bidang Sains Analisis di Universiti di     Malaysia
  - Membuat permohonan kepada Lembaga Pentadbir ANALIS
  - Membuat pembayaran yuran secara deposit tunai atau perbankan atas talian
  - Yuran tahunan: RM 15.00   - Keahlian sementara
  - Perlu memohon kepada Lembaga     Pentadbir ANALIS untuk menjadi Ahli Biasa     selepas tamat pengajian
  Ahli Bersekutu   - Bukan Warganegara Malaysia
  - Mempunyai Ijazah Sarjana Muda atau setara dalam bidang Sains Analisis
  - Membuat permohonan kepada Lembaga Pentadbir ANALIS
  - Membuat pembayaran yuran secara deposit tunai atau perbankan atas talian
  - Yuran masuk: RM 5.00
  - Yuran tahunan: RM 50.00
  Ahli Seumur Hidup   - Telah menjadi Ahli Biasa selama 3 tahun atau lebih dan telah membuat pembayaran yuran tahunan sebanyak 3     kali
  - Membuat permohonan kepada Lembaga Pentadbir ANALIS
  - Membuat pembayaran yuran secara deposit tunai atau perbankan atas talian
  - Yuran masuk: RM 200.00PERMOHONAN BARU

* Maklumat adalah wajib diisi.


1. Jenis Keahlian yang dipohon :
Jenis Keahlian *
Yuran Masuk RM 0.00
Yuran Tahunan RM 0.00
No. Ahli   kosongkan ruangan ini jika anda tidak pernah menjadi ahli ANALIS
Kaedah Bayaran Deposit tunai atau perbankan atas talian kepada 'Persatuan Sains Analisis Malaysia'
Bank Muamalat Malaysia Berhad No Akaun 12070000525711
Sila emelkan salinan slip pembayaran kepada k015329@analis.com.my DAN hbhhamzah@gmail.com
2. Maklumat Peribadi: (mesti dipenuhkan)
Gelaran *
Nama *
No. KP/Paspot. * (e.g: 770222125555)
Alamat Emel *
Institusi
Alamat
Telefon (Pej.)
Telefon Bimbit
3. Kelayakan Akademik/Ikhtisas : (mesti dipenuhkan)
Kelayakan Tertinggi *
Tahun Anugerah *
Bidang *
Nama Universiti *
4. Jawatan Sekarang: (mesti dipenuhkan)
Jawatan *
Nama Majikan *
Alamat Majikan *
5. Jika pelajar siswazah, sila berikan maklumat berikut: (mesti dipenuhkan jika memohon Ahli Pelajar)
Peringkat Pengajian
Nama Universiti
Nama Penyelia
Alamat Penyelia
No. Telefon Penyelia
6. Login Sistem : (mesti dipenuhkan)
ID *
Kata Laluan *
7. Pengakuan Pemohon :
Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan dalam borang ini adalah benar.
Jika dan bila mana saya telah diterima menjadi ahli kelak, maka saya mengaku akan mematuhi Perlembagaan Persatuan.
* Wajib diisi